Strona główna / Odpady komunalne
2021-04-28    

Informacja o miesięcznych stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 WZÓR DEKLARACJI

 

Harmonogram wywozu odpadów dla gminy Ulanów na 2021 r.

 

Informacja dla mieszkańców Gminy i Miasta Ulanów dotycząca zakazu spalania odpadów w piecach

 

Informacje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

 

Informacja o formie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

INFORMACJA O ZASADACH SEGREGACJI I OPŁATACH ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

Informacja o wyniku postępowania przetargowego


 


 

UCHWAŁY ŚMIECIOWE:

 

UCHWAŁA NR XVI/116/2016RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Ulanów

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/117/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/118/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/119/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

UCHWAŁA NR XVII/128/2016 RADY MIEJSKIEJ W ULANOWIE z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.