2021-04-28    

XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie


 

 

OGŁOSZENIE

 

Dnia  26 lutego 2021r. tj.  piątek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXII nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.

 

Porządek obrad sesji:

1.       Otwarcie obrad sesji.

2.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

3.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.

4.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.

5.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.

6.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.

7.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

8.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2021 r.

9.       Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

10.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów.

11.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrowicy.

12.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Dąbrówce.

13.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce.

14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.

15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie.

16.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki.

17.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki.

18.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki.

19.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki.

20.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki.

21.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Borki.

22.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Borki.

23.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Borki.

24.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Borki.

25.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Dąbrówka.

26.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej  w miejscowości Ulanów.

27.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

28.    Zamknięcie obrad sesji.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel