Strona główna / Struktura Urzędu
2021-04-28    

Struktura Urzędu

 

Urząd Gminy i Miasta Ulanów
ul. Rynek 5, 37-410 Ulanów
Telefon: (4815), 8763041, Telefaks: 8763053

burmistrz@ulanow.pl
miasto@ulanow.pl

 

Stanowiska pracy w Urzędzie Gminy i Miasta

Kierownictwo Urzędu Gminy i Miasta:

 • Burmistrz Gminy i Miasta  -  pokój nr 9, tel. (015) 8763076
 • Sekretarz Gminy i Miasta  -  pokój nr 15 tel. (015) 8763041 wew. 16 lub (015) 8763325
 • Skarbnik Gminy i Miasta  -  pokój nr 12  tel. (015) 8763041 wew.19 lub (015) 8763326

Komórki organizacyjne:

Referat Finansów:
 

 • Skarbnik Gminy i Miasta  -  pokój nr 12 tel. (015) 8763041 wew.19 lub (015) 8763326
 • 3-osobowe stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej - pokój nr 13, tel. (015) 8763041 wew. 14

Referat Podatków i Opłat Lokalnych:

 • Kierownik Referatu
 •   2-osobowe stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej, wymiaru podatków i opłat lokalnych - pokój nr 14 tel. (015 )8763041 wew.15 lub (015) 8763058

Referat Spraw Obywatelskich

 • Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  -  pokój nr 4 tel. (015) 8763041 wew. 25 lub (015) 8763006
 • Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych -pokój nr 3 tel. (015) 8763041 wew. 26
 • Stanowisko pracy ds. wojskowych, obrony cywilnej, gospodarki lokalami, dodatków mieszkaniowych i cmentarnictwa -  pokój nr 15 tel. (015) 8763041 wew. 16

Samodzielne stanowiska pracy:

 • ds. administracyjno-gospodarczych  -  pokój nr 9  Centralka tel. (015) 8763041
 • ds. kadr i gospodarki gruntami  -  pokój nr 5  tel. (015) 8763041 wew. 17
 • 2-osobowe ds. inwestycji i zamówień publicznych  -  pokój nr 7  tel. (015) 8763041 wew.18 lub (015) 8763206
 • ds. gospodarki przestrzennej  -  pokój nr 2  tel. (015) 8763041 wew. 24
 • ds. rolnictwa i handlu  -  pokój nr 2  tel. (015) 8763041 wew.24
 • ds. ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, drogownictwa, kultury, kultury fizycznej -  pokój nr 5  tel. (015) 8763041 wew.17
 • ds. obsługi Rady Miejskiej i jej komisji - pokój nr 10 tel. (015) 8763041 wew.12

 Pracownicy obsługi:

 • sprzątaczka
 • konserwator