Strona główna / Ważne adresy
2021-04-28    

Ważne adresy

 

Starostwo Powiatowe w Nisku

Plac Wolności 2, 37-400 Nisko
Telefon: (15) 8412057
fax: (15) 8412700
E-mail: poczta@powiat-nisko.pl

Powiatowy Urząd Pracy

Ul. Sandomierska 6a,  37-400 Nisko
Telefon – centrala: 15 8412313, 8413660
Telefon – sekretariat: 15 8412313, 8413660
Fax: 15 8412808
E-mail: rzni@praca.gov.pl
WWW: www.pupnisko.pl 

Podkarpacki Urząd Wojewódzki

Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Telefon: 017 867-10-00
Fax: 017 867-19-50
E-mail: bok@rzeszow.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Telefon: (0-17) 850 17 00
Fax: (0-17) 850 17 01
E-mail: urzad@podkarpackie.pl

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie1/3, 00-583 Warszawa  
Telefon: (04822) 841-38-32
Fax: (04822) 628-48-21
E-mail: cirinfo@kprm.gov.pl
WWW:  www.kprm.gov.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. Szucha 25, 00-918 Warszawa
T
elefon: (04822) 628-04-61
Fax: (04822) 628-69-53
E-mail: minister@men.waw.pl
WWW:  www.men.waw.pl

Ministerstwo Finansów

Ul. Świetokrzyska 12, 00-916 Warszawa
Telefon: (4822) 694 49 91, 694 41 82, 827 36 69
Fax: (4822) 827 27 22
E-mail: biuro.prasowe@mofnet.gov.pl        
WWW: www.mofnet.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa  
Telefon: (04822) 693-50-00
Fax: (04822) 628-68-08
E-mail: bkis@mg.gov.pl
WWW:  www.mg.gov.pl

Ministerstwo Infrastruktury

Ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa
T
elefon: (04822) 630-10-00
Fax: (4822) 530 59 07   
E-mail: rzecznik@ml.gov.pl            
WWW:  www.ml.gov.pl

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa
Telefon: (04822) 828-38-01
Fax: (04822) 826-17-02
E-mail: Rzecznik@mkidn.gov.pl
WWW: www.mkis.gov.pl

Ministerstwo Obrony Narodowej

Ul. Klonowa 1, 00-909 Warszawa
Telefon: (04822) 628 00 31 
Fax:  (04822) 845 53 78 
E-mail: bpimon@wp.mil.pl
WWW: www.wp.mil.pl

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-315 Warszawa
Telefon: (04822) 661-01-00
Fax:  (04822) 661-02-03
E-mail: bip@mpips.gov.pl
WWW: www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa  
Telefon: (04822) 623-10-00
Fax:  (04822) 623-27-50
E-mail: kancelaria@minrol.gov.pl
WWW:  www.minrol.gov.pl

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ul. Krucza 36, 00-522 Warszawa
T
elefon: (04822) 695-80-00
Fax: (04822) 628-08-72
E-mail: minister@mst.gov.pl
WWW: www.mst.gov.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa
Telefon: (04822) 621-02-51
Fax: (04822) 849 74 94 
E-mail: bip@mswia.gov.pl
WWW: www.mswia.gov.pl

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Al. Szucha 23, 00-580 Warszawa 
Telefon: (04822) 523-90-00
Fax: (04822) 629-02-87
E-mail: dsi@msz.gov.pl
WWW: www.msz.gov.pl

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa          
Telefon: (04822) 521-28-88
Fax: (04822) 621-30-95
E-mail: nagorska@ms.gov.pl
WWW: www.ms.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia

Ul. Miodowa 15,  00-952 Warszawa
Telefon: (04822) 831-23-24
Fax: (04822) 831-12-12
E-mail: dep-di@mzios.gov.pl
WWW: www.mzios.gov.pl

Ministerstwo Środowiska

Ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa      
Telefon: (04822) 579-29-00
Fax: (04822) 579-27-47
E-mail: info@mos.gov.pl
WWW:  www.mos.gov.pl