2021-04-28    

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej


 

OGŁOSZENIE

 

Dnia 25 lutego 2021r. tj. czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Budżetowo-Finansowej i Rolnictwa, Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji skarg, wniosków i petycji.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.       Analiza projektów uchwał w sprawie:

1)       udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego;

2)       dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2021r.;

3)       wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów;

4)       pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;

5)       przekazania petycji zgodnie z właściwością;

6)       rozpatrzenia petycji;

7)       przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2021 r.;

8)       wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów;

9)       wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie własności nieruchomości gruntowej związanego z lokalem mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Ulanów;

10)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych  w Dąbrowicy;

11)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy  na dzierżawę nieruchomości położonej w Dąbrówce;

12)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Dąbrówce;

13)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej  w Ulanowie;

14)   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Ulanowie;

15)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

16)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

17)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

18)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

19)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

20)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

21)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

22)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

23)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Borki;

24)   wyrażenia zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Dąbrówka;

25)   zgody na nabycie  działki położonej w miejscowości Ulanów;

26)   sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

2.       Sprawy bieżące

   

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel