Strona główna / Ośrodek Pomocy Społecznej
2021-04-28    

Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie

 

Informujemy, iż Ośrodek Pomocy Społecznej w Ulanowie przystąpił do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działy:

 

 


   

 

 

 

 

Projekt „Czas na aktywność w gminie Ulanów” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie nr 7.1.1 Działanie nr 7.1 Priorytet nr VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny w tym roku przystąpił do realizacji projektu pn. „Czas na aktywność w gminie Ulanów”

Celem projektu jest przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, poprzez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

W tym roku zakwalifikowanych zostało osiem osób. Rekrutacja odbyła się zgodnie z zasadą równości szans.

Dla uczestników zorganizowano kursy o następującej tematyce:

 


- kurs opiekunki osób starszych dla 4 osób (wymiar czasu: 68 godzin)

- kurs z zakresu gotowania wraz z zajęciami z prowadzenia domu dla 4 osób ( 50 godzin)

- warsztaty kompetencji społecznych dla 8 osób ( 12 godzin + 8 godzin[spotkania indywidualne w wymiarze 1 godziny dla każdego uczestnika])

- warsztaty aktywnych technik poszukiwania pracy dla 8 osób ( 8 godzin )

- warsztaty na temat przemocy w rodzinie dla 8 osób ( 12 godzin )

- kurs obsługi kasy fiskalnej dla 8 osób ( 10 godzin)

- kurs na operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym dla 4 osób (68 godz.)

- kurs na pracownika robót wykończeniowych w budownictwie dla 4 osób (80 godz.)

- kurs kosmetyczno-fryzjerski z elementami wizażu dla 4 osób (50 godz.)

- kurs obsługi komputera dla 8 osób (30 godz.)

 

 

 

 


Informacji o projekcie udzielają:

Kierownik projektu – Leokadia Kopyto tel. 15 876 30 28

Pracownik socjalny – Piotr Maziarz tel. 15 876 30 28