Strona główna / Wybory Prezydenckie 2020
2021-04-28    

POSTANOWIENIE NR 128/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ulanowie

 

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W TARNOBRZEGU z dnia 19 czerwca 2020 r.

 

wytyczne_obwodowe_komisje_wyborcze.pdf

 

PREZYDENT_2020_-_Protokol_szkoleniowy_1.pdf

 

PREZYDENT_2020_-_Prezentacja_OKW_1.pdf

 

PREZYDENT_2020_-_OKW_znak_X.pdf

 

POSTANOWIENIE NR 58/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 r.

 

POSTANOWIENIE NR 57/2020 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Tarnobrzeguz dnia 12 czerwca 2020 r.

 

Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia_o prawie do głosowania

 

Wniosek_o dopisanie_do_spisu

 

Obwieszczenie Burmistrza o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

 

ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2020 R.

 

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

 

Informacja o uprawnieniach przyslugujacych wyborcom niepelnosprawnym

 

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja - głosowanie korespondencyjne

 

Postanowienie Komisarz Wyborczego w Tarnobrzegu w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku

 

 

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

 

Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 14 kwietnia 2020r.

 

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów z dnia 10 kwietnia 2020 roku

 

 

 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

 

Zgłoszenie kandydatury na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

WZÓR zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

 

 

 

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANÓW z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych