Strona główna / Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów
2021-04-28    

 Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Dnia 31 lipca 2009r. w Gminnym Centrum Kultury w Ulanowie odbyło się zebranie założycielskie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Głównym celem przyświecającym założycielom było stworzenie organizacji mającej na celu poprawienie warunków socjalno – bytowych emerytów, rencistów i inwalidów, zwiększenie intensywności uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, a także organizowaniu życia kulturalnego i artystycznego. Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, którego ogniwem jest nasze koło prowadzi działalność charytatywną i udziela pomocy członkom w sprawach socjalno – bytowych, organizuje i prowadzi kluby seniora, zespoły artystyczne, a także podejmuje różnorodne działania służące uzyskiwaniu środków finansowych na realizację celów i zadań statutowych.

Spotkanie założycielskie rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Stanisław Garbacz witając przybyłych gości, zaś przewodniczącym spotkania został wybrany były Z-ca Burmistrza – Pan Józef Wójcik.

Zebrani wysłuchali także wypowiedzi Pana Edwarda Sekulskiego i Przewodniczącej koła w Rudniku – Pani Kazimiery Sochy. Przybyli goście przybliżyli ideę funkcjonowania koła Emerytów Rencistów i Inwalidów. Zakreślili ramy oraz zasady jego działania, a także poinformowali o korzyściach płynących z przynależności do stowarzyszenia. Seniorzy z Ulanowa będą mogli aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. W okresie letnio – zimowym planowane są 2 wycieczki krajoznawcze. Ponadto ideą przyświecającą organizatorom jest zapewnienie możliwie największej liczby atrakcji  – m.in. ćwiczenia rehabilitacyjne. W tym celu pozyskują pieniądze z zewnętrznych źródeł, dzięki którym koszty funkcjonowania koła w znacznej mierze są redukowane. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz zadeklarował pomoc nowopowstałemu kołu w wysokości 4000 zł. Ponadto podkreślił, że służy pomocą w bieżących sprawach. Poczyni także starania w celu zapewnienia stałej kwatery w której będą mogli się spotykać członkowie koła.

Na zebraniu wybrane zostało prezydium: Leokadia Kopyto, Władysława Kus, Mirosław Kus i Rafał Kumik oraz zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie:

  1. Przewodnicząca: Bronisława Greber
  2. Zastępca: Józef Wójcik
  3. Sekretarz: Jan Rup
  4. Skarbnik: Jadwiga Bronkiewicz
  5. Członek zarządu: Władysław Misiurek.

Pierwsze spotkanie liczyło 26 członków. Serdecznie zapraszamy wszystkich emerytów, rencistów i inwalidów w celu zapisania się do kółka, aby atrakcyjnie i aktywnie spędzać wolny czas. Liczymy na to, że liczba członków systematycznie będzie wzrastać. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Przewodniczącą Bronisławą Greber pod nr tel.: 15 8763 640.


Drugie posiedzenie Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów - 18.08.2009r.


Wręczenie legitymacji Członkom Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów

 

 

 

Grillowanie u Pani Bronisławy Greber, Prezes naszego Koła. 27.05.2014r.

 

 

 

 

Solec-Zdrój i kąpiel w wodach geotermalnych. 03.06.2014r.

 

 

 

Pielgrzymka do Częstochow. 03.07.2014r.

 

Wycieczka do Kozłowka i Nałęczowa

 

Pobyt w uzdrowisku w Krynicy

     


  Wycieczka do Łagiewnik i Wadowic

 

Solec Zdrój

 

Solec Zdrówj wyczieczka z 12 kwietnia 2016 r.

 

   

 

Wycieczka do Rzeszowa z 12 maja 2016 r.

   

 

Wycieczka do Warszawy z 15 maja 2016 r.

 

 

Wycieczka do Zamościa z 15 czerwca 2016 r.

   

 

Wycieczka do Solca Zdrój

 

Wycieczka do Krakowa

 

Zwiedzanie kopalni w Wieliczce

 

10 lat koła w Rudniku nad Sanem

 

Aktywność fizyczna

 

Moszna na Górnym Śląsku

 

Pielgrzymka do Częstochowy

 

Widok z Cypla

 

U przyjaciół w Rudniku nad Sanem

 

 

Na zajęciach komouterowych, 6 listopada 2017.

 

 

Na zająciach taneczno-ruchowych, 14 listopada 2017.

 

Zakończenie projektu Stowarzyszenia Strefa Edukacji i Kultury pod nazwą "W sieci współpracy i wsparcia", 18 listopada 2017.

   

 

Na zajęciach manualnych, listopad-grudzień 2017.

 

Wycieczka do Sandomierza, 7 grudnia 2017.

 

 

Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, 14 grudnia 2017. Podczas spotkania prezesem Koła została ponownie wybrana Pani Bronisława Greber

 

 

Podsumowanie roku 2017 na spotkaniu w Nisku, 15 grudnia 2017.

 

W dniu 18 maja 2018 roku odbyła się wycieczka integracyjna do Kozłówki oraz na wody termalne do Nałęczowa. Uczestnikami byli członkowie oraz zainteresowane osoby.

 

 

 Wycieczka do kopalni soli w Bochni

 

 

 

Spływ galarem

 

Spotkanie opłatkowe